Zorgeloos (ver)bouwen

Advies en begeleiding op maat


Elan Bouwkundig Advies adviseert bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. Of het nou gaat om het (ver)bouwen van een woonhuis, kantoor of huisartsenpost, een bouwproject is vaak een intensief proces. Als opdrachtgever kan het lastig zijn om de juiste afwegingen te maken. Wat is het beste ontwerp? Hoe maak je de juiste keuzes binnen een vastgesteld budget en planning? En voor welke materialen en vakmensen kies je?

Elan verplaatst zich in de wensen en eisen van de opdrachtgever, en vertaalt deze naar een praktisch, inspirerend plan van aanpak. Altijd in samenspraak. Met hoge kwaliteitseisen, die niet automatisch zorgen voor hoge kosten, maar wel een mooi en duurzaam resultaat opleveren.

lees meer voor particulieren

Ontwerpen


Ook voor het ontwerp van een woonhuis of bedrijfspand bent u bij Elan bouwkundig advies aan het juist adres. Samen met een deskundig en specifiek voor u samengesteld team van architecten, constructeurs, designers en interieurarchitecten, wordt een idee een schets, een schets een ontwerp en  een ontwerp uiteindelijk werkelijkheid. 

lees meer over zakelijke projecten

Projectmanagement & directievoering


Elan bouwkundig advies vervult geregeld de rol als projectmanager of directievoerder namens de opdrachtgever. Hierbij gaat het om het begeleiden en bewaken van bouwprojecten en huisvestingszaken in een aansturende rol. Centraal hierin staat het bewaken van de gemaakte afspraken, budgetbewaking en –beheersing, het waarborgen van de kwaliteit van het werk, de toezicht op en aansturing van de uitvoering, het signaleren en oplossen van knelpunten. Daarnaast indien nodig organiseren en deelname aan danwel voorzitten van overleggen en vergaderingen en waar nodig het procesmatig aansturen hiervan. Verder worden contacten onderhouden met stakeholders, diverse (controlerende) instanties en andere belanghebbenden, waarbij voorwaarden gecreëerd worden voor een goede samenwerking tussen partijen.

Lees meer over zorgprojecten

Klanten reacties